Akuamarin – Aquamarine

Akuamarin – Aquamarine

Sertlik derecesi: 6 | Özgül ağırlığı: 2,57

Latince “deniz suyu” anlamına gelen akuamarin, taşa dönüşmüş deniz suyunu andırır. Halk arasında “sakin taş” olarak bilinse de aslında cesaret taşıdır. Deniz ve açık gök mavisi renginde, saydam veya yarı saydam bir taştır. Taşa rengini veren, içinde eser miktarda bulunan demirdir. Uçuk renkli olanların renklerinin koyulaşması için bazen ısıtılması gerekir. Akuamarin büyük ve temiz kristal parçaları halinde çıkarılır. Şeffaflık derecesi, içinin temizliği ve renginin koyuluk derecesi değerini artırır. Brezilya, Hindistan, Nijerya, Pakistan ve Rusya’da çıkar. Akuamarinin tarihte ilk kez 3. yüzyılda kullanıldığı bilinmektedir. Antik Yunan’da geçen bir efsaneye göre; akuamarin ilk kez deniz kızlarına ait bir hazine sandığının içinden çıkarak dünyaya gelmiştir.

Pin It on Pinterest